BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S SCHOOL
P.O. Kanjani,Thrissur-680612
Ph : +91-487 2639430, +91-487 2639431
Email: bvbkanjani@gmail.comCommittee Members:

Executive Committee (Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai HQ)

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

President:SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President:SHRI BANWARILAL PUROHIT
Hon. Secretaries:SHRI MUKUL A. SONAWALA
:SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI
Hon. Treasurer:SHRI I.R. KHANDWALA
Members:SHRI AVNISH MEHTA
:SHRI GHAREGHAN
:SHRI DEEPAK S. PAREKH
:SMT ANSHUL M. SONAWALA
 :DR. ASHOK SHEKAR GANGULY
 :SHRI RAM GANDHI
 :SHRI SREEHARI G ANEY
 :SHRI RAJNISH MEHTA
 :SHRI BK KRISHNARAJ VANAVARAYAR
Executive Secretary & Director General:SHRI H.N. DASTUR
Directors :DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
 :SHRI VV BHASKARAN
 :SHRI RAKESH SAXENA
 :SHRI GV JANI
 :SHRI YOGESH KAMDAR
Additional Registrar:SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Chief Accountant:SHRI P.R. SHAH

 

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

Chairman:SRI. V. GOPALAN
Secretary:SMT. NEELIMA NANDAKUMAR (Principal)
Members:SMT. LEKHA K.(Teacher)
:SMT. SMITHA P.S.(Teacher)
:SMT. VASANTHA M.P. (Other School Teacher)
:SMT. ANILA JAYACHANDRAN. (Other School Teacher)
:SRI.  RAJEEV (Parent)
:SMT. METTILDA DERIN (Parent)
:SRI. RAJESH T.R. (Mgmt. Nominee)
:SRI. AJAYAKUMAR P.K. (Mgmt Nominee)
:SRI. UNNIKRISHNAN K. (Mgmt Nominee)

Copyright © 2022 Bharatiya Vidya Bhavan All right reserved. Designed by GJ Infotech (P) Ltd